Zasady mycia

Tak jak każdy system mycia, nasz system również oparty jest na 4 niezależnych czynnikach:

Czynnik meachaniczny

Temperatura

Czynnik chemiczny

    Czas

Zastosowanie kombinacji tych czterech czynników, będzie uzależnione od produktu i rezultatu, jaki będziemy chcieli osiągnąć.

Założenia procesu mycia
Typowa myjka do skrzynek zawiera jedną lub kilka sekcji myjących oraz sekcję płuczącą. W tych sekcjach woda pod odpowiednim ciśnieniem, doprowadzona do optymalnej temperatury z dodatkiem środków chemicznych, ma za zadanie usunięcie zanieczyszczeń. Sekcja myjąca posiada swój osoby zbiornik z wodą, częściowo świeżą, a częściowo odzyskaną z sekcji płukania (oszczędność wody). Sekcja płucząca skrzynki wykorzystuje tylko świeżą wodę. Produkty przeznaczone do mycia są transportowane wewnątrz maszyny za pomocą łańcuchów lub pasów transportowych z regularną prędkością i czasem mycia (zależnym od zanieczyszczeń).

inside view washer washing system